[email protected] | (0216) 266 78 99 & 0532 472 86 45

Okulumuzda Montessori eğitiminin yanısıra; İngilizce, Beden Eğitimi&Jimnastik, Müzik, Dans dersleri verilmektedir.

 • İNGİLİZCE:
  • Dil, doğal olarak doğuştan itibaren gelişen bir olgudur. Erken yaşta yabancı dil öğretiminin hedefi, öncelikle çocukta dile yönelik ilginin uyandırılmasıdır. Oyunla birlikte verilen bu eğitim, öncelikle; çocuğun kendi ana dili ve kültürünün dışında, başka dil ve kültürlerin varlığının farkına varmasını sağlayacaktır. Yabancı dil programları, erken evrede ve özellikle okul öncesi dönemde yabancı dilin ana dille birlikte verilmesinin uygun bir yaklaşım olduğu inancıyla hazırlanmaktadır . Araştırmalar göstermektedir ki, çocuklar yabancı bir dili çok erken yaşlarda kolayca öğrenebilmektedir.
  • Bir çok insan farklı yaşlarda yabancı dil eğitimi almasına hatta bu konuda başarılı olmasına rağmen yapılan araştırmalar erken yaşlarda başlanılan yabancı dil eğitiminin en etkili sonucu ortaya çıkardığını gösteriyor. Biyolojik kaynaklı araştırmalar beynin erken yaşlarda çok hızlı geliştiğini ve yedi yaşına kadar bu hızlı gelişimin devam ettiğini, bu süreç içerisinde alınan yabancı dil eğitiminin ana dil seviyesine yaklaştığını göstermektedir. Bu nedenle uzmanlar yabancı dil eğitiminin beyin gelişimi tamamlanmadan yani ergenlikten önce başlaması gerektiğini belirtiyor ve ekliyorlar “beyin gelişimi tamamlandıktan sonra yabancı dil eğitimi başlarsa, cümle kurmada yanlışlar başlıyor ve telaffuzdaki yanlışlıklar ömür boyu devam ediyor”.

 

 • BEDEN EĞİTİMİ&JİMNASTİK
  • Spor bir çocuğun ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden gelişmesinde önemli role sahiptir. Jimnastiğin rolü ise diğer sporlara göre oldukça fazladır. Çünkü bütün sporların temelini jimnastik oluşturmaktadır. Öncelikle jimnastik çocuğun fiziksel gelişimi başta olmak üzere sosyal ve psikolojik olarak gelişmesine katkıda bulunur. Aynı zamanda vücudun estetik bir görünüm almasını sağlar.
  • Belli bir süre jimnastik sporuyla uğraşan çocuk; denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz, sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazanmış olur.
  • Jimnastik yapan çocukların yaşıtlarına göre daha çok sosyalleştiklerini, hiperaktif çocukların sakin davranışlar sergilediklerini, kas kemik yapısının kuvvetlendiğini, çocuklardaki duruş bozukluklarının düzeldiğini, iletişim kuramayan çocukların daha rahat iletişim kurmaya başladıklarını, başarılarının arttığını ve daha olgun ve sorumluluk sahibi olduklarını, başarılı oldukça özgüvenlerinin yerine geldiğini bunun da çocukları daha çok mutlu ettiğini söyleyebiliriz.

 

 • MÜZİK
  • Okulöncesi dönemde verilen müzik eğitimi Ruhsal Gelişim, Kültürel Birikim, Sosyal Gelişim, Zeka Gelişimi, Bilişsel ve Psikomotor Gelişimi alanlarında çocukların gelişimine katkıda bulunur.

 

 • DANS
  • Dans derslerinde Zumba, Latin dansları, halk oyunları gibi bir çok dans çeşidine Dans derslerinde yer verilmektedir.
  • Dans etmek, çocuğun kendini ifade etmesinin alternatif bir yoludur. Çocuğunuzun seçtiği dans türü ne olursa olsun, dans etmek çocuğun öz güveniniduygusal gelişimini ve fiziksel gelişimini destekler, öğrenme ve dikkat becerilerini geliştirir, özgüveni ve benlik saygısını geliştirir, sosyal ilişkileri güçlendirir, sağlıklı fiziksel gelişimi sağlar.