[email protected] | (0216) 266 78 99 & 0532 472 86 45

Ceviz Ağacı Montessori Anaokulu
Çocuklara özgürce hareket edebilecekleri çalışma ve oyun ortamları sunarak; ezberci yaklaşım yerine gözlem yaparak, dokunarak, yaşayarak öğrenme bilinciyle yola çıkmıştır.

Çevresine saygılı, sorumluluk bilincinde, kendini ifade edebilen, gelenek ve göreneklerimizin bilincinde, Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Vizyon

  • Çocukların potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı sağlamak,
  • Maria Montessori’nin kurmuş olduğu sistemi; sürekli araştırarak, kendi içinde yeni materyaller üreterek, sürekli eğitim felsefesiyle kendini geliştirerek bu sistemin daha çok çocuğa ulaşmasını sağlamak,
  • Öğretmenlerin gelişimlerini ön planda tutarak her türlü kaynak erişimine olanak sağlayıp, hizmet içi/dışı eğitimlerle desteklemek,
  • Ebeveynlere, çocuklarının gelişimiyle ilgili düzenli bilgi aktarıp, aile katılımını desteklemek,
  • “Yenilikçi, gelişimi destekleyici, bütünsel eğitim yaklaşımı ile lider bir anaokulu” olma hedefiyle hareket eder.